<rt id="oo4ec"><noscript id="oo4ec"></noscript></rt>
<rt id="oo4ec"></rt>
<sup id="oo4ec"><noscript id="oo4ec"></noscript></sup>
<tt id="oo4ec"></tt>
<tt id="oo4ec"><noscript id="oo4ec"></noscript></tt><acronym id="oo4ec"><noscript id="oo4ec"></noscript></acronym>
海上客運
  公司具有較完備的沿海旅客運輸設施,下屬廈門輪總海上客運旅游有限公司是福建省規模最大的海上客運旅游企業,擁有大、中、小型等各類沿海、近海客運旅游船舶20余艘,多功能大型旅游客運碼頭一座,主營廈金、廈漳旅客運輸和環島、環鼓、海上看金門、鷺江夜游等旅游航線。2001年2月6日,公司“鼓浪嶼”號客輪經上級批準直航金門,成為半個世紀來祖國大陸首航金門第一船。   
  
   業務聯系單位:廈門輪總海上客運旅游有限公司
   電話:0592-2390911
   傳真:0592-2390300
特区彩票论坛
<rt id="oo4ec"><noscript id="oo4ec"></noscript></rt>
<rt id="oo4ec"></rt>
<sup id="oo4ec"><noscript id="oo4ec"></noscript></sup>
<tt id="oo4ec"></tt>
<tt id="oo4ec"><noscript id="oo4ec"></noscript></tt><acronym id="oo4ec"><noscript id="oo4ec"></noscript></acronym>
<rt id="oo4ec"><noscript id="oo4ec"></noscript></rt>
<rt id="oo4ec"></rt>
<sup id="oo4ec"><noscript id="oo4ec"></noscript></sup>
<tt id="oo4ec"></tt>
<tt id="oo4ec"><noscript id="oo4ec"></noscript></tt><acronym id="oo4ec"><noscript id="oo4ec"></noscript></acronym>